dedecms织梦客服QQ插件-右侧悬浮带二维码

发布日期:2021-05-22 19:11:17 栏目:织梦CMS 人气:

1、打开自己网站后台,找到foot.htm或者footr.htm  把下面的代码加到该文件最下面空白处。
或者通过FTP,把foot.htm下载下来,把代码加进去,然后再上传。
 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/qqkf/css/style.css">

<div class="scrollsidebar" id="scrollsidebar">

  <div class="side_content">

    <div class="side_list">

      <div class="side_title"><a title="隐藏" class="close_btn"><span>关闭</span></a></div>

      <div class="side_center">

        <div class="custom_service">

          <p> <a title="点击这里给我发消息" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=88888888&site=qq&menu=yes" target="_blank"><img src="/qqkf/images/button_11.gif"></a> </p>

        </div>

        <div class="other">

          <p><img src="/qqkf/images/qrcode.jpg" width="120"/></p>

          <p>客户服务热线</p>

          <p>4008-888-888</p>

        </div>

        <div class="msgserver">

        </div>

      </div>

      <div class="side_bottom"></div>

    </div>

  </div>

  <div class="show_btn"><span>在线客服</span></div>

</div>

<script type="text/javascript" src="/qqkf/js/qq.js"></script>

2、将qqkf文件夹传到根目录(FTP上传),如果收服务器,直接传到站点根目录即可。

3、上面有一个QQ和电话,自己可以直接修改QQ和电话即可

<a href=http://www.51mbjz.com/theme/dedecms/ target=_blank class=infotextkey>dedecms</a>织梦客服QQ插件-右侧悬浮带二维码

返回顶部

拨打电话
在线咨询